• Szukasz pracy w kraju lub za granicą?

  Znajdź swoją wymarzoną pracę i realizuj marzenia!

  Sprawdź ogłoszenia
 • Szukasz podwykonawcy budowlanego?

  Zapraszamy do kontaktu. Współpracujemy z ponad setką profesjonalistów gotowych do podjęcia Twojego zadania.

  Jestem zainteresowany
 • Szukasz pracy w branży budowlanej?

  Jesteśmy wiodącym pracodawcą na rynku europejskim już od ponad 11 lat.

  Jestem zainteresowany

Chcesz zadać pytanie?

Solidarna odpowiedzialność zespołu w pracy

Każdy zespół w pracy wymaga kilku czynników, które będą umożliwiały mu prawidłowe funkcjonowanie oraz osiąganie celów wyznaczonych przez lidera lub firmę.  W ramach tych czynników bardzo często pomijana jest solidarna odpowiedzialność każdego członka zespołu za popełnione błędy. Brak odpowiedzialności części członków zespołu wpływa negatywnie na efekty pracy.

W zależności od sprawy konsekwencje dla firmy mogą być błahe lub bardzo poważne. Każdy projekt zbudowany jest z poszczególnych elementów, które uzależniają od siebie ogólny sukces projektu. Oznacza to, iż jeden pracownik może opóźniać wykonanie pracy, nie ma więc sensu, aby wszystkie osoby ponosiły odpowiedzialność za błąd jednego z trybików maszyny. Budowanie poczucia współodpowiedzialności w członkach zespołu, może znacznie pomóc w realizacji projektu. Zwracanie sobie uwagi na popełnione błędy, cierpliwość, współpraca oraz wysoka jakość wykonywanych obowiązków są wyznacznikiem sukcesu w biznesie. Dzięki takiemu zabiegowi każdy z pracowników powinien się utożsamiać z wartościami, które reprezentuje dana organizacja.

Solidarna odpowiedzialność zespołu stanowi elementarny wyznacznik jego funkcjonowania. Jest wskaźnikiem wzrostu zaangażowania oraz właściwego utożsamiania członków zespołu z danym stanowiskiem lub zadaniem. Członkowie zespołu w obliczu stawianych im wymagań, zaczynają się szanować nawzajem oraz czują, iż każdy z osobna traktowany jest sprawiedliwie. W budowaniu tego typu atmosfery bardzo pomocny jest pozytywny feedback w zakresie czyjejś pracy. Członkowie zespołu muszą zrozumieć, iż zwracanie sobie uwagi na błędy, nie jest czymś złym, a wręcz przeciwnie wpływa pozytywnie na rozwój każdego z nich. Muszą zrozumieć, iż błąd jednego elementu maszyny wpływa na funkcjonowanie jej jako całość. Finalnie skończyć się to może np. brakiem podwyżki dla nich wszystkich, gdyż zarząd nie będzie widział efektywności, która ich do tego skłoni.

Czwarta dysfunkcja według Lencioni'niego

Unikanie odpowiedzialności zostało opisane przez Patricka Lencioni'niego jako jedna z najgorszych dysfunkcji, które istnieją w zespołach. Oznacza ona niechęć członków zespołu do siebie nawzajem ze względu na potencjalną odpowiedzialność, którą mogą ponieść. Wskazał on, iż pracownicy bardzo często nie ujawniają błędów swoich rówieśników mimo posiadania stosownej wiedzy. Związane jest to z podstawowymi aspektami natury człowieka, gdyż nie chcemy odczuwać dyskomfortu związanego z sytuacją, która wyniknie jako skutek wykazania czyichś błędów. W praktyce przekłada się to na niższą efektywność zespołu, która powoduje bardzo często zwolnienia osób, które nie są winne zaistnienia danej sytuacji.

Tego typu problem narasta z powodu poczucia, iż każdy człowiek odpowiada za siebie indywidualnie, a mnie przecież nie powinno to obchodzić. Poszczególne osoby nie poczuwają się do tego, aby zwracać innym uwagę na popełnione przez nich błędy, wewnętrznie nie czują się autorytetem, stroną w sprawie. Uważają, iż to lider zespołu powinien zwracać uwagę w tego typu kwestiach innym członkom zespołu. Z jednej strony zauważymy narastające niezadowolenie związane z nieefektywnością podejmowanych działań, z drugiej strony członkowie zespołu będą mieli do siebie coraz większe pretensje, jak również oddalać od siebie nawzajem z powodu wspólnego niezrozumienia.

Praktyka pokazuje, iż członkowie zespoły najczęściej nie chcą brać odpowiedzialności za siebie nawzajem z powodu obawy przed informacją zwrotną, która ich zdaniem może się dla nich skończyć utratą pracy. Wynika to również z braku umiejętności właściwego zwracania uwagi, który nie spowoduje negatywnej odpowiedzi od drugiej strony. Może to świadczyć o tym, iż zespół jest jeszcze bardzo młody oraz nie wytworzył w swoich strukturach na tyle silnego zaufania. Menadżer najczęściej nie chce naszego zwolnienia, a jedynie zwraca nam uwagę dla naszego indywidualnego dobra, jak i całego zespołu.

Działania wspierające współpracę zespołu

 • wsparcie menedżera jako głównego autorytetu zespołu, której zadaniem jest ciągłe motywowanie, angażowanie oraz kreowanie współpracy w zespołach. Dobrych menadżer będzie dbał o każdego członka zespołu, starając się zrozumieć jego potrzeby,
 • należy dawać pozytywny feedback, nie tylko zespołowi jako całości, ale również poszczególnym jego elementom w zakresie realizacji przez nich celów. Osobisty wkład każdego z pracowników będzie drogą do sukcesu,
 • daj przestrzeń wszystkim pracownikom, aby mogli podejmować samodzielne decyzje. Trzeba wskazywać pracownikom o goniących terminach oraz celach firmy, gdyż ma to ogromny wpływ na pozytywny efekt pracy.

Ostatnie wiadomości